Privacyreglement

Als psychosociaal therapeut beeldend ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en de informatie die in jouw dossier wordt opgenomen.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming hiervan. Daarom ga ik zorgvuldig om met jouw persoonlijke- en medische gegevens en zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik hou me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ga als volgt om met jouw persoonsgegevens:

Intakeformulier

Bij de start van de behandeling/coaching/ workshop ontvang ik informatie van jou en over jou. Deze gegevens verzamel ik via het intakeformulier en leg ik vast in jouw persoonlijk dossier. Hierin staan de volgende gegevens:

 • Je naam en adresgegevens
 • Je contactgegevens zoals mailadres en telefoonnummer
 • Je geboortedatum
 • Je beroep
 • Je burgerlijke staat met het aantal en leeftijd van eventuele kinderen.
 • Informatie over je mentale en fysieke gezondheid (niet noodzakelijk bij de workshops)
 • Informatie over je eerdere behandelingen (niet noodzakelijk bij de workshops)


Persoonlijke dossier

In het kader van je behandeling leg ik je gegevens over je persoonlijke omstandigheden vast in jouw persoonlijk dossier zoals:

 • je klachten/problemen, werk- en/of privéomstandigheden
 • je godsdienst of levensovertuiging
 • je gezondheid in het algemeen
 • je hulpvraag en doelen
 • de voortgang van jouw proces.

Dat is nodig en ook wettelijk verplicht om het verloop van de behandeling goed bij te houden. (WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Daarbij helpt het mij om de behandeling goed op jou te kunnen afstemmen. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld via telefonisch contact, per mail en tijdens de behandeling / coaching / workshops.

Privacy op de factuur:

*Op de factuur die je ontvangt, staan de gegevens die bijvoorbeeld door je werkgever gevraagd wordt zodat je deze factuur kunt declareren.

Je geeft toestemming voor het gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam en adresgegevens
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling, coaching of workshops
 • Een korte omschrijving van de behandeling, coaching of workshops
 • De kosten van de behandeling, coaching of workshops


Beroepsgeheim

Voor mij als psychosociaal therapeut geldt een wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim, een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet geneeskundige behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard. Eventuele werkaantekeningen vallen hier niet onder en zal ik niet bewaren.

Derden

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. (Supervisie/intervisie)
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Inkennisstelling

Hoe word je op de hoogte gesteld over de omgang met jouw gegevens?

Bij aanvang van de behandeling geef je door ondertekening van de behandelovereenkomst toestemming voor het aanleggen van een dossier met jouw gegevens en het eventuele delen van informatie met derden. Ook ga je op deze wijze akkoord met deze privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

Bij de bevestiging van deelname aan de workshops verklaar je schriftelijk (via de mail) op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring.

Toegang cliëntdossiers

Ik ben zelfstandige zonder personeel en ben daardoor de enige die toegang heeft tot de dossiers.

Beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers)

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen heb ik de volgende maatregelen getroffen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Online behandelsessies / coaching gaan via een beveiligd programma van Therapieland.
 • Wanneer ik iets print uit je dossier bewaar ik dat in een afgesloten kast of vernietig ik dat door middel van een papierversnipperaar.
 • Zowel mijn laptop als alle losse digitale dossiermappen zijn voorzien van een wachtwoord dat ik regelmatig verander.
 • Privacygevoelige informatie wordt versleuteld verstuurd.
 • Facturen worden, indien je daar toestemming voor geeft, onversleuteld verzonden.


Rechten

Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?

Volgens de wet AVG (2018) heb je recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Tevens heb je het recht op inzage, correctie en verwijdering van je dossier. Dit kan je schriftelijk bij mij aanvragen en ik zal hier binnen 4 weken gehoor aan geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat ik de gegevens moet bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer ik het verzoek afwijs, dan laat ik je weten waarom. Het liefst schriftelijk. Indien ik alleen een onderdeel uit het medisch dossier verwijder, zal ik in het dossier vermelden dat een deel van de gegevens op verzoek van de cliënt is verwijderd.

Als cliënt heb je recht op dataportabiliteit. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Verder heb je volgens de wet AVG recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Ik controleer regelmatig of alles volgens deze privacyverklaring verloopt. Indien noodzakelijk wordt de inhoud van de privacyverklaring aangepast.
 

 

HOME